top of page

İMAN BİLDİRGEMİZ

  • Göğün ve yerin Yaradanı, her şeye kadir olan Tek Baba Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyoruz.

  • O, Kutsal Ruh’tan beden aldı ve bakire Meryem’den doğdu.  Pontius Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi.

  • Öldü ve gömüldü, Ölüler diyarına indi. Üçüncü gün ölüler arasında dirildi.

  • Göğe çıktı, her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu.

  • Oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecek.

  • Kutsal Ruh’a, Kutsal Evrensel kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine yaşama inanıyoruz.

Kurtuluş nedir?

Kurtuluş konusundaki Hristiyan doktrini, “Tanrı’nın tövbe ve Rab İsa’ya iman şartlarını imanla kabul edenlere verilen Tanrı’nın lütfuyla, günah için sonsuz cezadan kurtarılmak” olarak tanımlanabilir. Kurtuluş sadece İsa aracılığıyla vardır (Yuhanna 14:6; Elçilerin İşleri 4:12) ve sağlayış, güvence ve güvenlik konularında sadece Tanrı’ya bağlıdır.

Bizler kurtuluşu nasıl alırız? Bizler imanla kurtulduk. İlk olarak, İsa’nın ölümü ve dirilişinin iyi haberi olan (Efesliler 1:13) Müjde’yi işitmeliyiz. Bundan sonra iman etmeli yani Rab İsa’ya tamamen güvenmeliyiz (Romalılar 1:16). Bu da tövbe etmeyi yani, günah ve Mesih hakkında fikrimizi değiştirmeyi (Elçilerin İşleri 3:19) ve Rab’bin ismine yakarmayı (Romalılar 10:9-10, 13) gerektirir.

Kutsal Kitap

İncil’in ana mesajı Tanrı'nın sevgisi ve kurtarışı ile ilgilidir. Mesih İsa, sonsuz kurban niteliğindeki ölümüyle ve ölümden dirilişiyle cennet kapısını herkese aralamıştır. İncil bütün insanları tövbe edip bu yüce habere yürekten inanmaya davet etmektedir.

Ayrıca, inanıyoruz ki:

1.  Tevrat, Zebur ile İncil’den oluşan Kutsal Kitap, çağlar boyu geçerli olan Tanrı’nın hatasız, güvenilir ve değişmeyen Kelâmı’dır.

2.  İncil İnancı, Mesih İsa’nın getirdiği sonsuz kurtuluşun saf mesajıdır. Bu mesaj ne Batı’ya ne de Doğu’ya aittir. Aksine ilahi, semavi ve evrenseldir!

3.     Bir ve tek olan Tanrı, Kutsal Kitap’ta kendini; Cevher, Kelâm ve Kudret olmak üzere üç temel özellikle varlığını açıklar.

4.     Mesih İsa’ya teslim olan kişi, kurtuluş armağanı karşısında Rabbini her konuda hoşnut etmek ve komşusunu kendisi gibi sevmek için gayret eder.

5.  Kilise Mesih İsa’yı tanımak, O’nun karakterini yansıtmak ve başkalarına O’nu tanıtmak için vardır.

Rab'bin Sofrası

“Size ilettiğimi ben Rab’den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: ‘Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın.’ Size ilettiğimi ben Rab’den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: ‘Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın.’ Aynı biçimde yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: ‘Bu kâse kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın.’ Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab’bin gelişine dek Rab’bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.”  1 Korintliler 11: 23 - 26

bottom of page