top of page

Hoş Geldiniz

28“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. 29 Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur.  30 Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.”     Matta 11: 28 - 30

Rabbimiz İsa Mesih sizi seviyor

Bible Lessons
Dua istediğniz varsa lütfen bizlere bildrin.

Mesajınız göndermişti.

Bizimle Katılın

İbadet Saatları

     Yemek, çay ve sohbet

     Saat 13:00 - 15:00

PAZAR GÜNÜ

     İbadet ve Tapınma

     Saat 11:00 - 13:00

CUMARTESİ

     Dua Zamanı

     Saat 08:00 - 09:00

PERŞEMBE

     Dua ve Kutsal Kitap Çalışması

     Saat 20:00 - 21:00

bottom of page